Jos sairastut tai joudut karanteeniin koronaviruksen takia

11.3.2020

Katso THL:n tilannekatsaus koronaviruksesta Suomessa ja maailmalla

Näin ehkäiset koronavirusta sekä muita influenssia ja flunssia

Tutustu Työterveyslaitoksen toimintaohjeisiin yrityksille koronavirusepidemiaan varautumiseksi


Tutustu alla olevaan ohjeistukseen. Jos sinulla on kysyttävää, työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat apunasi. Voit myös olla yhteydessä oman SEL:n aluetoimistosi aluesihteeriin.Jos matkustat riskialueella ja työnantajasi määrää sinut Suomeen palattuasi karanteeniin

Mikäli työntekijä on vapaa-ajallaan matkustanut ns. riskimaahan, on terve eikä tartuntatautilain mukainen virkasuhteinen lääkäri ole määrännyt työntekijää karanteeniin, on työntekijällä työntekovelvoite lomansa jälkeen.

Työnantajalla on oikeus halutessaan edellyttää työntekijältä töihin tullessa terveystarkastusta tai esimerkiksi kuumeen mittausta. Jos työntekijällä on kuumetta, hänet olisi hyvä ohjata terveydenhuoltoon. Kuumetta mitatessa on kuitenkin huomioitava, että ihmisten normaaleissa ruumiinlämmöissä on eroja ja kuumeen raja on eri ihmisillä eri.

Jos työnantaja haluaa oma-aloitteisesti estää työntekijän työskentelyn tuotantotiloissa määräajaksi, työnantaja maksaa työntekijälle normaalin palkan työstä vapauttamisen ajalta.


Jos viranomainen määrää sinut karanteeniin Suomessa

Mikäli suomalainen viranomainen määrää työntekijän tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin Suomessa tilanteessa, jossa työntekijä ei ole sairastunut koronavirukseen, on kyse luvallisesta poissaolosta. SEL:n ja ETL:n välisten elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaisesti työnantaja maksaa poissaolon ajalta sairausajan palkan ja työnantaja hakee Kelasta tartuntatautipäivärahan.

Työntekijän sairastuessa karanteenin aikana poissaolo ei muutu sairausperusteiseksi, vaan poissaolon perusteena on karanteeni sen määrättyyn loppumisaikaan saakka.

Vuosiloman siirtäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. Tästä syystä karanteeniin oireettomana joutuminen ei oikeuta vuosiloman siirtämiseen.


Jos viranomaisen määrää sinut karanteeniin ulkomailla

Mikäli ulkomaalainen viranomainen määrää oireettoman työntekijän karanteeniin ulkomailla, on poissaolo työstä luvallinen.

Mikäli kyse on vapaa-ajan matkasta, ei työnantajalla ole sairausajan palkanmaksuvelvoitetta. Jos tartuntatautilain tulkintaa linjataan viranomaisten taholta toisin, tulee myös työehtosopimuksen tulkinta työntekijöiden osalta mahdollisesti muuttumaan (tartuntatautilain mukaisen karanteenin määrää suomalainen viranomainen).
 

Jos lapsesi määrätään karanteeniin tai sairastuu koronavirukseen

Mikäli vanhemman tulee jäädä kotiin alaikäisen lapsen karanteenin vuoksi, on poissaolo työstä luvallinen, mutta palkaton. Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty tartuntatautilain mukaisesti pidettäväksi kotona ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään, on lapsen huoltajalla oikeus hakea tartuntatautipäivärahaa Kelalta.

Mikäli lapsi on sairastunut koronavirukseen, maksetaan palkka työehtosopimuksen mukaisesti tilapäisen hoitovapaan ajalta.
 

Jos sairastut koronavirukseen

Työntekijän sairastuessa koronavirukseen sairausajan palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.

SEL suosittelee, että elintarvikealan yritykset ottavat käyttöön ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännön epidemian aikana, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto EK:kin on suositellut. Sairauspäivärahan omavastuuaika (1+9 päivää) alkaa, kun työntekijä on hyväksytysti eli työnantajan kanssa sovitusti ilmoittanut omailmoituksella (esimerkiksi flunssa) tai hoitajan todistuksella sairaspoissaolostaan.

Jos työkyvyttömyys jatkuu pitempään kuin sairausvakuutuslain omavastuuajan, pitää työntekijän toimittaa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus. Jos oma ilmoitus -käytäntö otetaan työpaikalla käyttöön, pitää käytännöstä, sen sisällöstä ja siihen mahdollisesti liittyvistä rajoituksista tiedottaa henkilöstöä mahdollisimman selkeästi.

Elintarvikealan työntekijöiden työehtosopimusten mukaan työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan todistus on riittävä todistus työkyvyttömyydestä epidemia-aikana enintään kolmeen vuorokauteen kerrallaan edellyttäen, että kertautuvan todistuksen antaja on sama työterveyshoitaja tai terveydenhoitaja.


Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetyksen karanteenin aikana

Kelan maksama tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin.

Tartuntatautipäiväraha

Näin haet tartuntatautipäivärahaa
 

Lue myös: Turvan vapaa-ajan matkustajavakuutus ja koronavirus