WWW-sivut

www.oulunelintarviketyontekijat.fi

Ammattiosaston kotisivujen päivityksestä vastaavat ammattiosastossa;

  • puheenjohtaja
  • tiedotusvastaava.