Tiedotus

  • Tiedotussivuston rakentaminen on ns. vaiheessa.
  • Mutta vasemmalle rakennettavien linkkien kautta tulet jatkossa löytämään ammattiosaston koko tiedotustoiminnan.
  • Pääasiallinen tiedotuskanava tulee edelleen olemaan osaston kotisivut, joiden materiaalin laatuun ja määrään tullaan jatkossa panostamaan erityisesti. Lisäksi kotisivujen päivitys tullaan pitämään ajankohtaisena niin, että tuorein tieto löytyy aina osaston kotisivuilta.
  • Perinteinen ammattiosaston Kenno-lehti tullaan "herättämään henkiin" ja nyt nettiversiona.
  • Kaikki osaston luottamusmiesposti tullaan jatkossa julkaisemaan, myös näillä osaston kotisivuilla.
Tiedotus toimii...