Yleistä

Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry ammattiosaston rooli Tes-asioissa: 

 • Oulun Elintarviketyöntekijät 004 ry on moniala ammattiosasto, jonka toimialaan kuuluvat kaikki SEL:n viisi sopimusalaa; Leipomo-, Lihanjalostus-, Elintarviketeollisuuden-, Panimoteollisuuden- ja Maidonjalostuksen sopimusalat.
 • Ammattiosasto osallistuu aktiivisesti SEL:n eri työehtosopimusten kehittämiseen.
 • Jokaiselle käydylle Työehtosopimuskierrokselle ammattiosaston eri työpaikkojen luottamushenkilöt ovat kokoontuneet listaamaan työehtosopimusten kehittämistarpeita.
 • Ammattiosastosta lähteneitä Tes-aloitteita on myös saatu kiitettävästi läpi uudistettuihin työehtosopimuksiin. 

Mihin työntekijä liittyy täyttäessään jäsenmaksunperintäsopimuksen?
Tähän löydämme vastauksen liiton sääntöjen ammattiosastoja koskevista säännöistä niiden 3.§ Jäsenyys 1. kohdasta joka kuuluu seuraavasti: Jäseneksi ammattiosastoon voidaan hyväksyä jokainen toiminta-alueella työskentelevä elintarvikealojen työntekijä, joka hyväksyy liiton ja ammattiosaston tarkoituksen, ei ole henkilökohtaisten sitoumusten tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta liiton ja ammattiosastojen sääntöjä ja päätöksiä eikä kuulu liiton tai ammattiosaston periaatteita vastustaviin järjestöihin. Elintarvikealojen oppilaitoksissa opiskelevat voivat liittyä opiskelupaikkakuntansa ammattiosaston opiskelijajäseneksi. Siirtyessään työhön elintarvikealalle, opiskelijajäsen saavuttaa täydet jäsenoikeudet.  
Eli siis, suomeksi sanottuna liittoon voi liittyä vain työntekijöiden muodostama ammattiosasto tai aluejärjestö. Mutta kuulumalla ammattiosastoon, joka kuuluu liittoon, me samalla kuulumme myös liittoon.

Mikä on ammattiosasto?
Ammattiosasto on työntekijöiden muodostama rekisteröity yhdistys. Ammattiosastoilla on omat sääntönsä ja niillä on esimerkiksi oma talous. Niiden toimintaa ohjaa, ammattiosaston syyskokouksen valitsema, johtokunta eli hallitus.
Yhdistyslait koskettavat myös ammattiosastoja ja osastoille tulee mm. valita kalenterivuosiksi puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja jne.
Toisin sanoen ammattiosasto on itsenäinen organisaatio joka toimii niin omien, liiton kuin yhdistyslain mukaisten sääntöjen mukaan.

Onko Yksityisten alojen työttömyyskassa ammattiliitto?
Tähän on yksinkertainen ja suora vastaus, YTK -kassa ei ole ammattiliitto.
YTK -työttömyyskassa on pelkästään työttömyyskassa.
Työttömyyskassana se ei esimerkiksi neuvottele jäsenilleen parempia palkkaetuja. Sillä ei ole antaa jäsenilleen työehtosopimusta. Se ei myöskään tue jäseniään työpaikkojen riitatapauksissa. Sillä ei ole mitään muitakaan etuuksia joita ammattiliittoon kuuluva jäsen saavuttaa. Sen ainoa tehtävä ja tarkoitus on periä jäseniltään työttömyyskassamaksua. YTK= "tyttöjen"-ammattiliitto.

Luottamushenkilö
Luottamushenkilö on työpaikan työntekijöiden valitsema edunvalvoja.

Keskeisimmät luottamustehtävät ovat:

 • pääluottamusmies (plm)
 • työsuojeluvaltuutettu (tsv)
 • työosaston luottamusmies (lm)
 • luottamusvaltuutettu

sekä erilaiset edustajat yrityksien hallinossa

 • EWC-edustajat
 • yritysten hallitukset
 • ja hallintoneuvostot


Luottamushenkilöiden valinta:

 • Elintarvikealalla työntekijöiden  luottamushenkilöiden toimikausi on 2 vuotta, yrityksien hallinossa on sitä vastoin eri pituisia toimikausia.
 • Luottamushenkilöt valitaan työpaikoilla järjestettävillä vaaleilla ja vaalit tulee järjestää valintavuoden marras- joulukuun aikana.
 • Luottamusmiesvaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki ko sopimusalan paikalliseen ammattiosastoon kuuluvat jäsenet
 • Luottamusmiesten tehtäviä, oikeuksia ja työsuhdeturvaa säädellään erilaisilla laeilla ja työehtosopimusmääräyksillä.