Luottamushenkilövalinnat

Luottamushenkilöiden lyhennetty valintaohje SEL:n sääntöjen mukaan:

 

1.§ Soveltamisala ja tarkoitus

 • Tätä vaalijärjestystä sovelletaan kaikilla elintarviketeollisuuden sopimusalojen työpaikoilla
 • Luottamusmiehellä tarkoitetaan työpaikan työntekijöiden valitsemaa SEL:n jäsenten pääluottamusmiestä, varapääluottamusmiestä sekä työosaston luottamusmiestä.

6.§ Ehdokkaiden asettaminen

 • Luottamusmiesehdokkaat asetetaan loka-marraskuussa pidettävässä ehdokasasettelukokouksessa
 • Mikäli työpaikalla ei ole luottamushenkilöä tai mikäli luottamushenkilö eroaa voidaan ehdokkaat asettaa myös muuna ajankohtana
 • Kokous kutsutaan koolle vähintään 3 päivää ennen kokousta
 • Sama henkilö voi asettua pääluottamusmies ja varapääluottamusmiesehdokkaaksi
 • Kaikille työpaikalla työskenteleville Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenille tulee varata mahdollisuus osallistua kokoukseen.
 • Kaikissa kokouskutsuissa tulee mainita luottamusmiehen valinnasta tai ehdokkaiden asettamisesta

7.§ Vaalia ei tarvitse suorittaa

Vaalia ei tarvitse suorittaa, mikäli ehdokkaita ei ole asetettu enempää kuin kuhunkin tehtävään voidaan valita. (Tällöin ehdokasasettelukokous toteaa valinnat tulleen suoritetuksi ja täyttää valintakaavakkeen).

8.§ Vaalitoimikunnan valinta ja tehtävät

 • Vaalien suorittamisesta huolehtii ehdokasasettelukokouksessa valittu vähintään 3-jäseninen vaalitoimikunta

9.§ Vaalien ajankohta ja tiedottaminen

 • Vaali suoritetaan marras-joulukuun aikana
 • (Mikäli työpaikalla ei ole valittua luottamushenkilöä, tai mikäli luottamushenkilö eroaa, voidaan vaali suorittaa myös muuna ajankohtana)
 • Vaalista ilmoitetaan työnantajalle 14 päivää ennen vaalia
 • Vaalista on ilmoitettava työpaikan ilmoitustauluilla 7 päivää ennen vaalia

10.§ Äänestysohjeet

 • 1. Äänestystilaisuus järjestetään työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä
 • 2. Vaalit suoritetaan lippuäänestyksellä
 • 7. Äänten mennessä tasan, vaalien tuloksen ratkaisee arpa

11.§ Ilmoitus luottamusmiehestä

 • Valituista pääluottamusmiehestä ja luottamusmiehistä ilmoitetaan kirjallisesti Liittohallituksen hyväksymää lomaketta käyttäen:
 • - työnantajalle
 • - liitolle
 • - aluetoimistolle
 • Ammattiosaston Johtokunta vahvistaa luottamushenkilövalinnat

Lisätietoa p. 0207740771