Itsenäisyyspäivän palkka 6.12.2016

Maidonjalostusteollisuus:

 • Itsenäisyyspäivänä tehdystä säännöllisestä työtuntijärjestelmän mukaisesta työstä maksetaan pyhätyökorvauksena 100%:lla korotettua palkkaa
 • Itsenäisyyspäivä ei lyhennä jakson työaikaa.

Leipomoteollisuus

 • Itsenäisyysviikon säännöllinen työaika on 40h
 • Itsenäisyyspäivänä on mahdollista teettää työtä työntekijän suostumuksella. Tällöin Itsenäisyyspäivänä työskentelevälle työntekijälle maksetaan kuukausipalkan lisäksi:
  • peruspalkka
  • 100%:n pyhätyökorvaus
  • viikkoylityökorvaus

Lihateollisuus:

 • Itsenäisyysviikon säännöllinen työaika on 40h
 • Arkipyhäkorvaus maksetaan myös työntekijän vapaapäivälle (esim. lauantai sunnuntai) sattuvalle Itsenäisyyspäivälle
 • Arkipyhäkorvaus maksetaan Itsenäisyyspäivänä työskentelevälle työntekijälle yli-, pyhätyö- ja suurjuhlapyhäkorvauksen lisäksi
 • Arkipyhäkorvausta ei makseta kuukausipalkkaiselle työntekijälle

Elintarviketeollisuus:

 • Itsenäisyysviikon säännöllinen työaika on 40h
 • Arkipyhäkorvaus maksetaan myös työntekijän vapaapäivälle (esim. lauantai sunnuntai) sattuvalle Itsenäisyyspäivälle
 • Arkipyhäkorvaus maksetaan Itsenäisyyspäivänä työskentelevälle työntekijälle yli-, pyhätyö- ja suurjuhlapyhäkorvauksen lisäksi
 • Arkipyhäkorvausta ei makseta kuukausipalkkaiselle työntekijälle