Hallitus

Hallitus kokoontuu

Elintarviketyöläisten Pohjois-Suomen aluejärjestö ry:n

  • Hallitukseen kuuluu yksi jäsen kustakin alueen elintarvikealan ammattiosastosta.
  • Hallitus kokoontuu keskimäärin kolme kertaa kalenterivuodessa.