TES 2017

Elintarvikealalle syntyi nelivuotiset työehtosopimukset

13.10.2016

SEL:n valtuusto on tänään hyväksynyt yksimielisesti elintarvikealan työntekijöille uudet työehtosopimukset nelivuotiseksi sopimuskaudeksi 1.2.2017-31.1.2021. SEL:n ja Elintarviketeollisuusliitto ETL:n väliset nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 asti.

Uudet työehtosopimukset eivät sisällä heikennyksiä nykyisiin työehtosopimuksiin, esimerkiksi vuosittaista työaikaa ei elintarvikealalla pidennetä.

- Meille tärkeintä on, että elintarvikealan työntekijöiden nykyiset työehdot turvataan uusissa työehtosopimuksissa, eikä vuosityöaikaa pidennetä, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

SEL neuvotteli ETL:n kanssa viidestä työehtosopimuksesta: leipomoalan, liha-alan, meijerialan, teollisuuden sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöiden työehtosopimuksista.

Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena ei tehdä palkankorotuksia. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkankorotusten suuruus määritellään yhteisesti sovitun laskentamallin mukaisesti verrokkialojen palkankorotusten perusteella. Verrokkityöehtosopimukset ovat teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus sekä mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus.

- Tämä palkankorotusten määräytymismalli noudattelee käsityksemme mukaan ajatusta niin sanotusta Suomen mallista, Kuntonen sanoo.

SEL ja ETL sopivat myös kahden työryhmän perustamisesta. Työaikamallityöryhmä luo ja kehittää työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat elintarvikealan käytännön tarpeisiin. Palkkaustekninen työryhmä kehittää palkkaryhmittelyä ja palkkausta. Työryhmä valmistelee tarvittaessa myös palkkaukseen liittyviä asiakokonaisuuksia seuraavaa työehtosopimuskierrosta varten.

- Molempien työryhmien tulosten tuleminen osaksi työehtosopimusta edellyttää kummankin liiton, sekä SEL:n että ETL:n, hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen ne ovat vasta otettavissa käyttöön. Työaikamallin käyttöön ottaminen vaatii lisäksi, että siitä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa, Kuntonen painottaa.

Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto M2L ei enää neuvottele uudesta työehtosopimuksesta, joten kaikkia meijerialan työntekijöitä koskeva uusi työehtosopimus tehtiin ETL:n kanssa. Uudessa meijerityöntekijöiden työehtosopimuksessa sovittiin, että palvelusvuosilisiä korotetaan 1.10.2019. Siihen asti noudatetaan 31.1.2017 käytössä olevia palvelusvuosilisiä. Kenenkään palvelusvuosilisät eivät laske.
 

SEL:n työehtosopimukset 2017-2021 lyhyesti:

 • Sopijaosapuolet: Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
   
 • Työehtosopimukset: 5 kpl: leipomo-, liha-, meijeri-, teollisuus- (elintarvikealat) sekä panimo- ja virvoitusjuoma-alat
   
 • Sopimuskausi: 1.2.2017-31.1.2021
   
 • Sopimuksen kesto: 4 vuotta
   
 • Palkankorotukset tehdään 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavien palkanmaksukausien alusta yhteisesti sovitun laskentamallin verrokkialojen perusteella. Verrokkityöehtosopimukset: Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry), Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ja Kemianteollisuus ry), Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Puu- ja erityisalojen liitto ry, Metallityöväen Liitto ry, Sähköalojen ammattiliitto ry ja Metsäteollisuus ry)
   
 • Taulukkopalkkoja korotetaan enintään yleiskorotuksen kustannusvaikutuksen mukaisella prosentilla yleiskorotuksen ajankohdasta lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.
   
 • Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen yleiskorotuksen määrästä mukaan lukien rakenteellisten tekstien/muutosten kustannusvaikutuksesta 15.1.2018 mennessä, asetetaan erimielisyyttä ratkaisemaan jommankumman osapuolen aloitteesta välityslautakunta, joka ratkaisee sitovasti asian. Molemmat osapuolet asettavat välityslautakuntaan kaksi jäsentä sekä kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen ollessa estynyt, hänen sijaisensa. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 31.1.2018 mennessä.
   
 • Meijerityöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen palvelusvuosilisiä korotetaan 1.10.2019. Siihen asti noudatetaan sitä palvelusvuosilisätaulukkoa, jota noudatetaan 31.1.2017.

Työsuhteen kesto:

Lisän suuruus/kk:

vähintään 1 vuosi

51 €

5-10 v.

85 €

10-15 v.

107 €

15-20 v.

131 €

20-25 v.

174 €

25-30 v.

195 €

yli 30 v.

218 €

 

 • Työehtosopimuskauden ajaksi perustetaan työaikamallityöryhmä, jonka kokoonpano on 4 + 4 jäsentä. Työryhmän tehtävänä on luoda ja kehittää työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat käytännön tarpeisiin, joita elintarviketeollisuuden muuttunut toimintaympäristö edellyttää, ja jotka voidaan ottaa osaksi työehtosopimusta työehtosopimuskauden aikana. Työaikamallien tuleminen osaksi työehtosopimusta edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen ne ovat vapaasti, osana työehtosopimusta, otettavissa käyttöön paikallisesti sopien luottamusmiehen kanssa.
   
 • Työehtosopimuskauden ajaksi perustetaan palkkaustekninen työryhmä, jonka kokoonpano on 4 + 4 jäsentä. Työryhmän tehtävänä on palkkaryhmittelyn ja palkkauksen kehittäminen siten, että palkkaryhmittely sekä palkkaus vastaavat käytännön tarpeita. Työryhmän työn tulokset voidaan ottaa osaksi työehtosopimusta työehtosopimuskauden aikana, mikä edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää. Palkkausteknisen työryhmän tehtävänä on valmistella tarvittaessa palkkaukseen liittyviä asiakokonaisuuksia seuraavaa työehtosopimuskierrosta varten.

Liitteet