Siikaranta Opisto

  • Työpaikkojen ja ammattiosastojen luottamushenkilöitä kouluttavat SAK:n Kiljavan opisto ja Rakennusliiton oma Siikaranta-opisto ovat syyskuussa jättäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle hakemuksen ylläpitämislupiensa yhdistämisestä.
  • Opistojen tavoitteena on poistaa päällekkäisiä toimintoja ja pyrkiä kustannustehokkaaseen toimintaan. Yhteisen toiminnan toivotaan alkavan jo vuoden 2013 alusta.
  • Hakemuksen mukaan koulutusta on määrä jatkaa molempien opistojen toimipisteissä Nurmijärvellä ja Espoossa. Suurin osa Siikaranta-opiston henkilökunnasta siirtyisi SAK:n koulutussäätiön palvelukseen. Osa Siikarannan henkilökunnasta puolestaan siirtyisi Rakennusliittoon koulutuksen suunnittelijoiksi, kehittäjiksi ja tilaajiksi.
  • Koulutuksen ylläpitäjänä toimisi hakemuksen mukaan SAK:n koulutussäätiö.

Yhdistynyt opisto on ay-liikkeen suurin kouluttaja

  • – Sekä Siikaranta-opistolla että Kiljavan opistolla on erittäin vahva maine ja tunnettavuus. Yhdistymisellä tavoitellaan yhä vahvempaa laatua sekä asemaa ay-liikkeen suurimpana kouluttajana, Kiljavan opiston rehtori Ari-Pekka Lundén kertoo.
  • Lundénin mukaan yhdistyminen lisää mahdollisuuksia kehitys- ja uudistustyöhön tilanteessa, jossa valtionosuudet niukkenevat. Yhdistymisen kautta voidaan myös entistä paremmin reagoida tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten nuorten yhteiskuntatakuuseen. Samalla turvataan ay-liikkeen edunvalvontakoulutus vuosiksi eteenpäin.